pieczywopelnoziarniste.pl

Wydarzenia 2017

Konferencja Prasowa PZPRZ


Grudzień 27, 2017


Centralne Targi Rolnicze w Nadarzynie


Grudzień 21, 2017


Nauka Doradztwu Rolniczemu w IHAR-PIB w Radzikowie


Październik 30, 2017

W dniach 24-25 października w Instytucie Hodowli i Aklimatyzacji Roślin – PIB odbyło się II spotkanie „Nauka Doradztwu Rolniczemu„. Spotkanie było współorganizowane przez Polski Związek Producentów Roślin Zbożowych w ramach zaplanowanego szkolenia: „Nowoczesne technologie zbóż z uwzględnieniem integrowanej ochrony roślin” – w ramach środków z Funduszu Promocji Ziarna Zbóż i Przetworów Zbożowych.
Program spotkania.


Poniżej krótka fotorelacja:

Stanowisko Polskiego Związku Producentów Roślin Zbożowych w sprawie: Projektu ustawy o Funduszu Dróg Samorządowych oraz o zmianie niektórych innych ustaw (druk nr 1712)


Lipiec 19, 2017


Gala XXIV Konkursu AgroLiga 2016”


Czerwiec 18, 2017

18 czerwca 2017 roku w Pałacu Prezydenckim w Warszawie odbyła się XXIV Gala Konkursu AgroLiga 2016.


Poniżej krótka fotorelacja:

Walne Sprawozdawcze Zgromadzenie Członków PZPRZ


Czerwiec 13, 2017

Zarząd Polskiego Związku Producentów Roślin Zbożowych serdecznie zaprasza na spotkanie, które odbędzie się dnia
22 czerwca 2017 r. w HR Strzelce Sp. z o.o. Grupa IHAR o godzinie 14:00 w sali konferencyjnej i zwołuje
Walne Sprawozdawcze Zgromadzenie Członków PZPRZ.

Program spotkania:


• Otwarcie i powitanie uczestników spotkania – Prezes Zarządu Stanisław Kacperczyk i Przewodniczący Rady
   Ekspertów prof. dr hab. Edward Arseniuk.
• Walne Sprawozdawcze Zgromadzenie Członków PZPRZ (I termin godz. 14.00, II termin godz. 14.30)
• Wybór Przewodniczącego Zebrania i Sekretarza.
• Przyjęcie porządku obrad.
• Powołanie Komisji Skrutacyjnej oraz Komisji Uchwał i Wniosków.
• Sprawozdanie z działalności Zarządu PZPRZ.
• Raport Przewodniczącego Rady Ekspertów PZPRZ.
• Sprawozdanie finansowe za 2016 rok.
• Sprawozdanie Komisji Rewizyjnej.
• Absolutorium dla Zarządu.
• Plan pracy Zarządu.
• Dyskusja
• Przyjęcie uchwał.
• Podsumowanie i wnioski.

Serdecznie zapraszamy do udziału w spotkaniu oraz do udziału w Dniu Pola w Strzelcach dnia 22.06.2017 r. godz. 10.00
(Zaproszenie Dni Pola – Strzelce).

PROGRAM WYMIANY MŁODYCH ROLNIKÓW POLSKA – TEKSAS 2017


Luty 20, 2017

Wprowadzenie
Polski Związek Producentów Roślin Zbożowych zaprasza młodych rolników do Programu Wymiany Młodych Rolników ze stanem Teksas w Stanach Zjednoczonych, który rozpoczynamy w lutym 2017r. Program skierowany jest do młodych ludzi, którzy wiążą swoją przyszłość z gospodarstwem rolnym. Ma dostarczyć im wiedzy i doświadczenia, które będą przydatne w dalszej pracy w gospodarstwie. Program zakłada, że polscy rolnicy będą wyjeżdżali do Teksasu na farmy, a rolnicy amerykańscy będą przyjeżdżali do polskich gospodarstw i zapoznawali się ze specyfików produkcji.

Cele Programu Wymiany
1. Zdobycie wiedzy na temat rolnictwa, produkcji, polityki rolnej i ekonomii, systemu edukacji, historii rolnictwa
   oraz warunków przyrodniczych w Teksasie
2. Wymiana informacji na temat polityki rolnej i praktyki, badań i technologii w Unii  Europejskiej i w Stanach Zjednoczonych
3. Pogłębienie współpracy pomiędzy organizacjami producentów rolnych, uczelniami,  administracją w Polsce i w Teksasie
4. Budowanie dobrych relacji i współpracy pomiędzy Polską i Teksasem

Założenia programu
1. Praca w gospodarstwie rolnym i uczestnictwo w codziennych zajęciach rodziny goszczącej
2. Zdobycie doświadczenia na temat produkcji, polityki rolnej, a także historii, kultury i ekonomii
3. Udział w spotkaniach z przedstawicielami organizacji rolniczych, rządu i samorządu, uczelni o profilu rolniczym
   w celu pogłębienia wiedzy na temat rolnictwa i produkcji rolnej w kraju goszczącym
4. Poznanie kultury miejsc historycznych, zabytków– zwiedzanie wybranych miejsc w kraju goszczącym

informacja o programie 2017
podsumowanie pracy KomisjiXIII Ogólnopolska Konferencja Naukowa „Nauka dla hodowli i nasiennictwa roślin uprawnych”


Luty 13, 2017

W dniach 31 stycznia – 3 lutego w Zakopanem odbyła się XIII Ogólnopolska Konferencja Naukowa „Nauka dla hodowli i nasiennictwa roślin uprawnych”. W konferencji wzięli udział przedstawiciele Polskiego Związku Producentów Roślin Zbożowych. Trzeciego dnia konferencji swoje wystąpienie wygłosił prezes PZPRZ pan Stanisław Kacperczyk. W czasie swojego wystąpienia poruszał kwestie związane z działalnością związku, planami dalszej działalności oraz współpracy pomiędzy nauką i praktyką rolniczą.


Poniżej krótka fotorelacja:

Copyright © 2015-2023 pieczywopelnoziarniste.pl