pieczywopelnoziarniste.pl

Rada Ekspertów

Skład Rady Ekspertów Polskiego Związku Producentów Roślin Zbożowych

prof.dr hab. Edward Arseniuk – przewodniczący
mgr inż. Andrzej Muszyński – sekretarz

1. Zespół ds. hodowli i nasiennictwa zbóż:

• prof. dr hab. Edward Arseniuk,
• prof. dr hab. Dariusz Jaskulski,
• prof. dr hab. Marek Korbas,

2. Zespół ds. agrotechniki:

• prof. dr hab.. Jerzy Grabiński,
• prof. dr hab. Marek Korbas,
• prof. dr hab. Marek Mrówczyński,
• dr Witold Rzepiński,
• inż. Leszek Telec,

3. Zespół ds. przechowalnictwa i technologii przerobu zierna i biomasy:

• dr Tadeusz Pawłowski,
• dr Lesław Janowicz,
• doc dr Roman Jurga,

4. Zespół ds. ekonomiki produkcji i rynku zbóż:

• prof. dr hab.Wojciech Józwiak,
• dr Czesław Siekierski,
• mgr Jan Krzysztof Ardanowski
• mgr Ryszard Smolarek,
• mgr Tadeusz Szymańczak,

Copyright © 2015-2023 pieczywopelnoziarniste.pl