pieczywopelnoziarniste.pl

Wydarzenia 2018

Fotogaleria 2018

Rozmowy Ministra Rolnictwa z rolnikami


Grudzień 14, 2018

W siedzibie ministerstwa rolnictwa i rozwoju wsi 13 grudnia br. miała miejsce rozmowa ministra Jana Krzysztofa Ardanowskiego
z rolnikami, przedstawicielami Federacji Branżowych Związków Producentów Rolnych, którym przewodniczył przewodniczący
Federacji Marian Sikora. W spotkaniu wziął udział Stanisław Kacperczyk, Prezes Polskiego Związku Producentów Roślin Zbożowych.

– Federacja zrzesza producentów rolnych z różnych branż. Jest też członkiem unijnych organizacji rolników. Dlatego też
rozmowy z przedstawicielami tak dużej grupy rolników są dla mnie bardzo istotne i cenne – podkreślił szef resortu rolnictwa.

W opinii ministra jest to najlepsza forma szukania rozwiązań problemów pojawiających się w rolnictwie.

– Systematycznie odbywane spotkania z przedstawicielami rolników służą nie tylko omówieniu pojawiających się wyzwań, ale
także rozpatrzeniu przedkładanych propozycji i poszukiwaniu wspólnych rozwiązań – zwrócił uwagę minister Jan Krzysztof Ardanowski.

Omawiana była sytuacja na głównych rynkach rolnych, kwestie dotyczące rolniczego handlu detalicznego oraz produkcji
marginalnej, ograniczonej i lokalnej. Ponadto poruszono sprawy handlu zagranicznego produktami rolno-spożywczymi.,
rolnictwa precyzyjnego i zrównoważonego.

– Nasze działania to wspólna praca na rzecz polskiego rolnictwa i naszej Ojczyzny – podsumował spotkanie minister Jan
Krzysztof Ardanowski.

W skład Federacji wchodzi 27 krajowych związków rolniczych zrzeszeń branżowych (w tym PZPRZ), które obejmują podstawowe
sektory w rolnictwie. FBZPR jest członkiem Komitetu Rolniczych Organizacji Zawodowych w Unii Europejskiej – Copa i Głównego
Komitetu Spółdzielczości Rolniczej w UE – Cogeca.

Foto: Ministerstwo Rolnictwa i Rozwoju Wsi
Stosowanie kwalifikowanego materiału siewnego to same korzyści!


Listopad 21, 2018

Polski Związek Producentów Roślin Zbożowych zachęca wszystkich rolników do zwrócenia większej uwagi na korzyści
wynikające ze stosowania kwalifikowanego materiału siewnego. Szerzej na ten temat m.in. w poniższym materiale,
opublikowanym w najnowszym wydaniu dwutygodnika AGRO SERWIS.
Zboże – to polskie złoto


Październik 17, 2018

Rekomenduje prof.Tadeusz Pawłowski, Przemysłowy Instytut Maszyn Rolniczych w Poznaniu, Wybitny Promotor

Agrobiznesu RP 2015: – Andrzej Muszyński i Przemysław Bochat, jako członkowie władz Polskiego Związku Producentów Roślin
Zbożowych, z wielką pasją realizują statutowe cele organizacji polskich zbożowców. Godne podkreślenia jest ich
zaangażowanie w godne reprezentowanie Związku wobec decydentów krajowych i zagranicznych, a także wielki wkład
w działalność promocyjno-szkoleniową oraz bliską współpracę z placówkami naukowo-badawczymi.Studenci UPWr w programie Uniwersytetu TAMU


Luty 7, 2018

Polski Związek Producentów Roślin Zbożowych i Uniwersytet TAMU w Teksasie co roku organizuje wymianę
młodych rolników Polska – Teksas. W programie mogą wziąć udział osoby do 30. roku życia. W 2017 wybrano
10 osób – troje w Uniwersytetu Przyrodniczego we Wrocławiu.
Link - Studenci UPWr w programie Uniwerystetu TAMU


Zaproszenie do udziału w Programie Wymiany Młodych Rolników POLSKA-TEKSAS 2018


Luty 7, 2018

POLSKI ZWIĄZEK
PRODUCENTÓW ROŚLIN ZBOŻOWYCH

WE WSPÓŁPRACY
Z AGRO BUSINESS KLUBEM
ORAZ CENTRUM DORADZTWA ROLNICZEGO W BRWINOWIE


ZAPRASZA DO UDZIAŁU
w PROGRAMIE WYMIANY MŁODYCH ROLNIKÓW POLSKA – TEKSAS 2018


Program skierowany jest do młodych ludzi, którzy wiążą swoją przyszłość z gospodarstwem rolnym. Ma dostarczyć im
wiedzy i doświadczenia, które ... będą przydatne w dalszej pracy w gospodarstwie. Program realizowany jest w Polsce i w
Stanach Zjednoczonych. Co roku w tym samym czasie polscy rolnicy wyjeżdżają na fermy do Teksasu, a młodzież z
Teksasu przyjeżdża do polskich gospodarstw.

Celem Programu Wymiany jest

1. Zdobycie wiedzy na temat rolnictwa, produkcji, polityki rolnej i ekonomii, systemu edukacji, historii rolnictwa oraz warunków
   przyrodniczych
2. Wymiana informacji na temat polityki rolnej i praktyki, badań i technologii w Unii Europejskiej i w Stanach Zjednoczonych
3. Pogłębienie współpracy pomiędzy organizacjami producentów rolnych, uczelniami, administracją w Polsce i w Teksasie
4. Budowanie dobrych relacji i współpracy pomiędzy Polską i Teksasem

Założenia programu

1. Pobyt w gospodarstwie rolnym i uczestnictwo w codziennych pracach i zajęciach rodziny goszczącej;
2. Zdobycie doświadczenia na temat produkcji, polityki rolnej i ekonomii;
3. Udział w spotkaniach z przedstawicielami organizacji rolniczych, rządu i samorządu, uczelni o profilu rolniczym w celu
   pogłębienia wiedzy na temat rolnictwa i produkcji rolnej w kraju goszczącym;
4. Poznanie tradycji, historii i kultury, zwiedzania miejsc historycznych i zabytków

Realizatorzy Programu oraz instytucje i organizacje współpracujące

Z polskiej strony – Polski Związek Producentów Roślin Zbożowych przy współpracy
z Centrum Doradztwa Rolniczego w Brwinowie i Agro Biznes Klub

Ze strony amerykańskiej – Teksas A& M University, TALL Program oraz pięć organizacji branżowych reprezentujących
rolników z pięciu sektorów:

• producentów pszenicy Stanu Teksas (Texas Wheat Producers)
• producentów kukurydzy Stanu Teksas (Texas Corn Producers)
• producentów ziarna sorgo Stanu Teksas (Texas Grain Sorghum Producers)
• producentów mleka Stanu Teksas (Texas Association of Dairymen)
• producentów trzody chlewnej Stanu Teksas (Texas Pork Producers Association)

Partnerzy Programu w Polsce
Bayer CropScience i Syngenta

Koordynatorzy programu
Ze strony polskiej – Katarzyna Boczek – Centrum Doradztwa Rolniczego w Brwinowie
Ze strony amerykańskiej – Jim Mazurkiewicz – Texas A&M University i TALL Program

Organizacja Programu

Planowany wyjazd polskich rolników: 16 czerwca – 22 lipca 2018
Długość trwania programu: 5 tygodni
Wymagany wiek uczestników: 20-30 lat
Tematyka: produkcja zbóż, kukurydzy, sorgo, mleka i trzody chlewnej
Wymagane wykształcenie: ukończona szkoła średnia lub studia wyższe kierunki rolnicze
Wymagania językowe: co najmniej podstawowa znajomość języka angielskiego umożliwiająca samodzielną komunikację
Mile widziane: prawo jazdy na samochód, traktor, inne maszyny rolnicze

Inne wymagania dotyczące młodych rolników

1. Każdy z uczestników zobowiązany będzie udziału w codziennych zajęciach oraz do mieszkania w gospodarstwie
   u rodziny goszczącej
2. Uczestnicy nie otrzymują wynagrodzenia za swoją pracę
3. Uczestnicy powinni zdobywać wiedzę i doświadczenie praktyczne, dlatego oczekuje się od nich aktywności,zaangażowania
   i zainteresowania. Mile widziane będą artykuły, zdjęcia i filmy wykonane podczas pobytu w Teksasie
4. W każdym gospodarstwie goszczącym będzie jeden uczestnik wymiany
5. Na początku wymiany uczestnicy wezmą udział w trzydniowym programie wprowadzającym, a na zakończenie programu
    w dwudniowym programie podsumowującym.
Warunki pobytu

1. Uczestnik ma zapewniony transport z i na lotnisko w Teksasie
2. Uczestnik weźmie udział w 3 – dniowym szkoleniu wprowadzającym na Uniwersytecie Stanowym TAMU w
   College Station (pod Austin) finansowanym przez sponsorów
3. Uczestnik ma zapewnione wyżywienie i zakwaterowanie na czas trwania programu
4. Uczestnik weźmie udział w spotkaniu podsumowującym program i kolacji przygotowanej przez organizatorów programu w
   Teksasie
5. Uczestnik otrzyma certyfikat potwierdzający udział w programie

Koszty po stronie uczestnika programu

1. Przelot samolotem – 3880 złotych ( dokładna cena biletu zależy od kursu dolara)
2. Ubezpieczenie – 300 złotych
3. Wiza – 576 złotych ( kurs z dnia 30.01.2018)
4. Koszty administracyjne programu – 500 złotych

Dokumenty jakie należy wypełnić

1. Formularz zgłoszeniowy w języku polskim
2. Formularz zgłoszeniowy w języku angielskim – wkleić zdjęcie
3. Zobowiązanie o przyjęciu uczestnika Programu Wymiany w 2019 roku
4. Kopia paszportu ( może być dostarczona w terminie późniejszym)
5. Kopia dowodu osobistego

Proszę wszystkie dokumenty przesłać przed rozmową kwalifikacyjną na adres
e-mail:k.boczek@cdr.gov.pl

Rozmowa kwalifikacyjna

Rozmowa kwalifikacyjna w języku angielskim dla osób zainteresowanych udziałem w Programie odbędzie się w
Warszawie w dniu 16 lutego 2018 roku o godz. 11.00
w budynku Krajowego Związku Spółdzielni Mleczarskich ul. Hoża 66/68 , sala konferencyjna IV piętro

Kontakt

do koordynatora Programu Wymiany, Katarzyny Boczek
tel 604 477 651 e-mail:k.boczek@cdr.gov.pl

lub Prezesa Zarządu Polskiego Związku Producentów Roślin Zbożowych, Stanisława Kacperczyka
tel 604 186 906 e-mail:akacpe@poczta.onet.pl


Forum Producentów Zbóż i Kukurydzy


Styczeń 30, 2018

19 stycznia o godz. 13 w trakcie Międzynarodowych Targów Poznańskich POLAGRA 2018 odbyło się Forum Producentów Zbóż i Kukurydzy. Poniżej kilka artykułów na temat Forum (artykuły ukazały się na łamach AGROSERWISU w numerze 1-2/2018)

Jak ograniczyć niekorzystny wpływ warunków pogodowych na efekty produkcyjne i koszty produkcji rolniczej
20 lat działalności PZPRZ na rzecz polskiego rolnictwa
Wykorzystanie potencjału produkcyjnego polskiego rolnictwa szansą przewagi konkurencyjnej i efektywnego gospodarowania
Rozwój i charakterystyka systemów rolniczych od rolnictwa pierwotnego po cyberrolnictwo
Nowe metody uprawy konserwującej w zbożach, kukurydzy i bobowatych

List od Pana Mariana Sikory – Przewodniczącego Rady Federacji Związków Producentów Rolnych
Podziękowanie od Pana Mariana Sikory w imieniu Zarządu Polskiego Związku Producentów Ziemniaków i Nasion Rolniczych
List Gratulacyjny od Pani prof. dr hab. Bożeny Łozowskiej – Dyrektor Instytutu Ochrony Roślin – PIBGala AGROBIZNESU na SGGW


Styczeń 17, 2018Copyright © 2015-2023 pieczywopelnoziarniste.pl