pieczywopelnoziarniste.pl

O Nas

Szanowni Państwo!

Polski Związek Producentów Roślin Zbożowych to organizacja branżowa istniejąca od 1998 roku. Naszym nadrzędnym celem jest dbanie o interesy polskich rolników, reprezentowanie wspólnych stanowisk na arenie krajowej i unijnej. Związek bierze udział w pracach nad dokumentami, które mają decydujący wpływ na rozwój rolnictwa i rozwoju wsi (między innymi nad kształtem Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich 2014-2020). Ponadto opiniujemy ustawy, podnosimy tematykę aktualnych problemów i potrzeb producentów zbóż, kierujemy nasze postulaty do władz krajowych i samorządowych.

PZPRZ dostrzega również siłę skutecznej i zorganizowanej promocji. Dlatego też od 2010 roku, od momentu powołania Funduszy Promocji Żywności administrowanych przez Agencję Rynku Rolnego ubiegamy się o środki finansowe przeznaczone na prowadzenie kampanii informacyjnych dotyczących produktów zbożowych z pełnego ziarna. W ramach tych akcji przeprowadziliśmy liczne działania w mediach branżowych i ogólnopolskich, przygotowaliśmy kilka poradników dla konsumentów, piekarzy i producentów zbóż, a także serię spotów przestawiających prawidłowe praktyki w uprawie. Stoisko promocyjne Związku było widoczne na największych imprezach branżowych w kraju – m.in. na Dożynkach Prezydenckich w Spale, targach w Ośrodkach Doradztwa Rolniczego na terenie całego kraju. Ponadto, Związek mając na uwadze rozwój branży rolno-spożywczej w kraju, prowadzi szereg szkoleń przeznaczonych dla producentów zbóż i przedstawicieli branży piekarniczej.

Związek cyklicznie organizuje dla swoich członków szkolenia i zagraniczne wyjazdy studyjne. Dotychczas miały miejsce wyjazdy i wymiana doświadczeń z rolnikami i farmerami amerykańskimi czy francuskimi. Od 2013 roku organizujemy Program Wymiany Młodych Rolników Polska-Teksas. Celem powyższych działań jest stała edukacja i podnoszenie kwalifikacji, wymiana doświadczeń pomiędzy polskimi a zagranicznymi rolnikami, zdobycie wiedzy na temat nowoczesnych technologii upraw czy mechanizacji. W powyższych wyjazdach mogą uczestniczyć członkowie Polskiego Związku Producentów Roślin Zbożowych.

Podstawę naszej działalności stanowią opłaty wnoszone na rzecz Związku przez członków.

Opłata roczna wynosi:

• dla gospodarstw rolnych do 100 hektarów – 100,00 zł
• dla gospodarstw rolnych/spółek powyżej 100 hektarów – 500,00 zł
• dla członków wspierających Związek wg indywidualnych ustaleń z Zarządem Związku

Terminowe wpłaty zasilające budżet Polskiego Związku Producentów Roślin Zbożowych pozwolą na realizację zadań statutowych i rzetelne, profesjonalne reprezentowanie interesów rolników
i producentów zbóż na arenie krajowej i międzynarodowej.Jednocześnie dzięki wpłatom Związek może angażować się w dodatkowe, cenne dla członków inicjatywy.

Copyright © 2015-2023 pieczywopelnoziarniste.pl